Category Archives: Uncategorized

I samarbete med SEARCH MAGAZINE

search 1

 

Vi har glädjen att meddela att 606-förbundet har kommit överrens om ett samarbete med Sveriges klart ledande seglingsmagasin – SEARCH MAGAZINE.

Saxat från Search Magazine’s hemsida:

SEARCH MAGAZINE är mer än ett seglingsmagasin. Det är KÄRLEK till en sport och livsstil i sin bästa bemärkelse. Tidningen har på kort tid blivit synonym med svensk segling och nämns ofta i samband med superlativ som fräsch, modern, innovativ och inspirerande.

Redan för en tid sedan kunde vi informera om att vi löpande framöver kommer att förse Search Magazine med material kring segling och 606-klassen. Nu är tanken att utveckla detta än mer framöver.

Vi i styrelsen tycker det är jättekul att Search Magazine är intresserade av att jobba närmare oss vilket åter igen måste ses som ett tecken på att 606-klassen och dess verksamhet är högintressant.

Mer information framöver.

Läs mer om Search Magazine och följ dem på deras hemsida och på Facebook.

Kort rapport från Seglardagen

ssf logo

Här kommer en mycket kort rapport från seglardagen efter ett samtal idag söndag med tidigare ordförande i 606-förbundet Jonas Jemt som var närvarande på mötet i sin befintliga roll.

Då ingen från klassförbundets styrelse kunde närvara på årsmötet så var vi representerade genom fullmakt att rösta på förslaget kring införande av SM-avgift (kappseglingslicens).

Det liggande förslaget kring SM-avgift drogs tillbaka och beslut togs att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från riksförbundsstyrelsen, SSFs kansli samt distrikts- och klassförbunden för att jobba fram ett nytt förslag som skall vara sanktionerat och klart senast inför nästa ordinarie årsmöte.

Mer om diskussionerna och tagna beslut kommer att publiseras på riksförbundets hemsida under kommande veckan – www.ssf.se

Niklas Litoft

Ordförande

 

Read more

”606-seglarens dag” – 6e augusti

svensk flaggaI samband med årets SM testar vi med att införa ett upplägg med arbetsnamnet ”606-SEGLARENS DAG”.

Tanken är att dagen innan själva mästerskapet börjar (i år torsdagen den 6e augusti) ordnar med lite extra aktiviteter som förhoppningsvis ger mervärde för dig som seglare i form av inspiration, kunskapshöjning och inte minst ger en massa socialt tillbaka.

I längden hoppas vi att detta skall göra 606-klassen än mer attraktiv och att vi samlar än större fält på våra tävlingar.

Just i år betyder detta att du på torsdagen den 6e augusti inte bara kan sjösätta, träna och segla tune-up race utan även kommer att:

  • kunna lyssna på någon intressant föreläsning
  • ha möjlighet att träffa vissa av 606-förbundets partners och ta del av erbjudande från dem
  • ha möjlighet att gå på en barbeque arrangerad av SSW och socialisera med andra seglare

Allt kommer att ske i Race Village hos SSW.

Tanken är att vi kör detta som en test under årets SM och utvärderar inför kommande år.

Vad som specifikt kommer att hända kommer du kunna läsa om framöver på SM-hemsidan – www.sm606.se

Styrelsens beslut om hantering av SSFs förslag om SM-avgift

”Styrelsen har efter interna diskussioner, efter det att man tagit del av medlemmarnas åsikter via Faceebook, telefonsamtal och mail, tagit ståndpunkten att rösta emot SSFs liggande förslag om SM-avgift på kommande Seglardagen. Beslutet baserar sig på en nästan hundraprocentigt ståndpunkt mot förslaget från er medlemmar.

 

Styrelsen ser dock inga problem med att ha en framtida dialog med SSF styrelse och kansli om en lösning där man tittar på en transparant modell som innebär att vi breddseglare betalar för de tjänster SSF syftar på. Vi kommer dock inte att medverka till att vi breddseglare skall finansiera SSFs elitsatsningar.

 

En översikt och bantning av SSFs befintliga kostnader är en förutsättning för framtiden.

 

Vi ser dessutom inga som helst anledningar till att vi som klassförbund skall belastas med ytterligare administrativa uppgifter utan en modell där eventuella ytterligare avgifter administreras centralt av SSF är en förutsättning.”

 

Medlemmar som har synpunkter på detta beslut är välkomna att höra av sig till styrelsen med omedelbar verkan.

 

Seglarhälsningar,

Styrelsen 606-förbundet

Nyhet – tävlingslicens för SM-deltagare på 750kr!

Till Svenska Seglarförbundets kommande årsmötet (Seglardagen) har man smygit med ett förslag om att införa en avgift för att segla SM på typ 750kr per båt i 606-klassen from 2016.

I grund och botten så är detta kopplat till SSF’s stapplande ekonomi och det faktum att man framöver kommer tappa intäckter/bidrag från Riksidrottsförbundet som man måste kompensera för.

Förutom att det är mycket otydligt vad vi skall betala för och så är det också otydligt vad vi som breddseglare eventuellt får tillbaka.

Till råga på allt så är förslaget att det är respektive klassförbund som skall administrera avgiften.

Bifogat finner ni dels SSF’s konkreta förslag samt ett ”Upprop till alla klassförbund” som Starbåtsförbundets ordförande mailat ut till alla klassförbund där han uppmanar alla klassförbund att ta ställning och agera.

Seglarförbundets förslag

Upprop till klassförbunden

Seglarförbundets årsmöte sker 21-22 mars i Göteborg och vi skulle behöva få in synpunkter/åsikter från er 606-seglare då 606-förbundet är röstberättigade på mötet.

606-förbundets Facebook-grupp (606-seglare) är kanske inte bästa sidan att föra en diskussion som denna på men i avsaknad av annat forum och tidsbristen väljer vi i detta fallet ändå att göra så.

Vi ber dig som aktiv 606-seglare att läsa igenom bifogade dokument samt delge oss dina synpunkter på hela förslaget kring SM-avgift på 606-seglarna .

Vi ber bara aktiva 606-seglare att delge sina tankar/åsikter.

För er som inte är medlemmar/har tillgång till Facebook så går det ypperligt att ta kontakt med någon i styrelsen via mail eller telefon.

Seglarhälsningar,

Styrelsen

1 25 26 27 28 29 30