Kallelse till x-tra årsmöte

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till extra årsmöte för Svenska 606-förbundet.

Plats: Klubbstugan Viggbyholms Båtklubb (karta)

När: 3e September ca klockan 17.00 (i samband med Stockholms 606-klubbs rikscupsregatta – direkt efter eventuella protestförhandlingar)

 

Då ingen ordförande kunde väljas på ordinarie årsmötet i samband med SM inbjudes du härmed till ett extra årsmöte med syfte att välja en ordförande.

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och upprättande av röstlängd
 3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 4. Val av två rösträknare
 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 7. Val av ordförande för 606-förbundet under verksamhetsåret 2016-2017
 8. Val av en person till valnämnden
 9. Mötets avslutande

Eventuella övriga underlag (än denna kallelse) kommer att publiseras här på hemsidan innan mötet.

Vi skall försöka ordna så att man skall kunna ringa in till mötet och medverka den vägen. Mer information om detta kommer framöver.

 

Välkomna!

/Styrelsen

Klubbat och inte klubbat på årsmötet

Klubba-e1425226340719-520x419

Årsmötet hölls traditionsenligt under SM i Nynäshamn.

 

I väntan på att protokollet blir justerat och publiseras här på hemsidan så kan följanda korta summering göras:

 • Resultat- och balansräkning godkändes
 • Styrelsen gavs ansvarsfrihet
 • Val till styrelsen:
  • Då valberedningen inte lyckats hitta en kandidat till ordförandeposten och inge trädda fram under mötet valdes ingen ordförande.
  • Till nya medlemmar i styrelsen valdes Björn Gustavsson (SWE428) och Michael Persson  (SWE858)
  • Emil Hansen (SWE208) valdes om för en ny mandatperiod
 • Val till valberedning:
  • Här omvaldes Peter Polh (SWE905) men ingen kandidat för den andra posten i valberedningen kunde hittas under mötet. Istället gav årsmötet Peter Polh mandat att själv välja en person som tillsammans med honom skall ingå i valberedningen
 • Då ingen ordförande kunde väljas beslutade årsmötet att nya styrelsen skall kalla till ett extra årsmöte i samband med rikscupsregattan i Stockholm 3-4 september. Styrelsen tillsammans med valberedningen skall förhoppningsvis fram tills dess hittat en ordförandekandidat.
 • Motioner:
  • Tillåta VHF – avslogs
  • Obilgatoriskt bognummer – avslogs
 • Proposition från styrelsen:
  • Utöka antal dagar för inlämnade av motion – godkändes.

Handlingar/underlag till årsmötet hittar du här ==>

Kallelse till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016 Svenska 606-förbundet

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till årsmöte för Svenska 606-förbundet för verksamhetsåret 2015-2016

När: 12e Augusti 2016 ca kl 18.30 (direkt efter eventuella protestförhandlingar)

Plats: Nynäshamns SS klubbhus

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning, etc.

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan (inkl budget), styrelsens för­slag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valnämndens förslag kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida www.606-forbundet.se senast 21 dagar innan årsmötet – se här ==>

Förslag från medlem (motion) för att kunna behandlas på årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 35 dagar före årsmötet – deadline 2016-07-08.

Uppmärksamma att frågeställningar som inte finns upptagna på en uppdaterad föredragningslista 21 dagar innan årsmötet och publicerad på hemsidan kan inte behandlas på mötet.

Välkomna!

/Styrelsen

1 2 3 91