Motioner

Här hittar du motioner och underlag till dessa framtagna för ett kommande årsmöte.

Enligt våra stadgar så skall en motion behandlas enligt vissa former.

  • En formell motion skall lämnas in till styrelsen senast 60 dagar innan årsmötet
  • Styrelsen skall inför årsmötet avge sitt yttrande på motionen
  • Motionen och styrelsens svar skall sedan finnas tillgängligt för medlemmarna senast 21 dagar innan årsmötet
  • Enligt vår klassregel skall beslut om ändringar av denna tas av medlemmarna på ordinarie årsmötet
  • Andra former av beslut tas på ett ordinarie eller extra årsmöte

I praktiken går det till så att i fallet gällande ändring av klassregel så konsulterar styrelsen i sin tur tekniska kommittén och ber dem att utreda frågan och ge förslag på beslut. Styrelsen i sin tur kan sedan ge sin egen rekommendation.

Styrelsen själva lägger bara i undantagsfall egna förslag (sk. propositioner).

Inkomna motioner för behandling på årsmötet 2022:

 

Tidigare motioner:

Tillåta användning av VHF vid tävling 2021 

Frilängd på topplatta i storseglet 2021

Motioner 2016