Årsmöte 2021

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2020 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer att hållas TBD.

Enligt stadgarna skall allt underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder 2021-99-99

  • Kallelse
  • Föredragningslista
  • Verksamhetsberättelse
  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Förslag på budget och årsavgift 2021-2022
  • Valnämndens förslag på ordförande, styrelse och andra förtroendeuppdrag.
  • Motioner & Propositioner