Årsmöte 2021

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2021 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer att hållas efter fredagens seglingar. Tid för mötet kommer att anslås på klubbens anslagstavla.

Enligt stadgarna skall underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder senast 2021-07-23.