10 skäl att välja 606

  1. Båten är enkel att äga och att hantera
  2. Liten besättning 2-3 personer
  3. Låga inköpskostnader
  4. Låga omkostnader och det finns en stor marknad för begagnade segel
  5. Låga transportkostnader då man använder personbil och släp
  6. 606 är spridd i Sverige och Norden
  7. Stora startfält och ett aktivt klassförbund
  8. Stort utbud av båtar
  9. Bra och bred topp från tre länder i Norden
  10. Båtarna är jämna och man kan vinna SM även med mekad orginalbåt från 70-talet