Årsmöte 2019

beslutsklubba

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2019 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer traditionellt att hållas på fredagen (9:e augusti) under SM vecka 32.

Enligt stadgarna skall allt underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder 20:e juli.

Observera att inga underlag kommer att delas ut under mötet utan alla uppmanas att läsa igenom allt material innan årsmötet.