Årsmöte 2018

beslutsklubba

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2018 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer traditionellt att hållas på fredagen (10:e augusti) under SM vecka 32.

Enligt stadgarna skall allt underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder 21:a juli.

Observera att inga underlag kommer att delas ut under mötet utan alla uppmanas att läsa igenom allt material innan årsmötet.