Mätbrev

Inmätning och Mätbrev
Tävlande båtar skall ha giltigt mätbrev. Mätbrevet tjänar som en garanti att båten uppfyller klassregeln. Båtar med giltiga mätbrev är registrerade i SSF’s centrala mätbrevregister och orginalmätbreven är de elektroniska dokumet som finns här: http://matbrev.svensksegling.se/Entyp/ApprovedList . Vill man ha en papperskopia är det bara att leta upp sin båt och skriva ut en kopia.

Båt som inte har giltigt mätbrev skall mätas av en av SSF licensierad mätman enligt det standardiserade mätformuläret. Detta skall användas till alla båtar (Nya och gamla, ombyggda och orginalbåtar). Dessutom skall flytbarhetskontroll enligt klassregeln utföras och båtägaren skall fylla i ett intyg om detta (se längre ner). För att få mätbrev skall sedan båtägaren först registrera sin båt i SSF’s system vilket görs här: http://www.svensksegling.se/matbrevbatteknik/entypsmatbrev/ . Ifyllt mätformulär och intyg på utförd flytbarhetskontroll skickas sedan till SSF på adress

Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

Mätbrevet gäller så länge båten har samma ägare och inga förändringar görs. Flytbarhetskontrollen är giltig i fem år. Efter fem år markeras mätbrevet automatiskt som ogiltigt i registret och en ny flytbarhetskontroll måste göras. Intyg om detta skickas till:

Svenska Seglarförbundet
Af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

För närmare information om klassbevis, flytbarhetskontroll, inmätning av båt, rigg osv, ta kontakt med tekniska kommitténs ordförande:

Björn Gustavsson, teknik(at)606-forbundet.se

Klassregel: http://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet/for-batagare/regler/klassregler/606_klassregler_2016.pdf

Mätformulär (pdf):

Flytintyg

Lämna ett svar