Självbygge

För närvarande får man inte göra en 606 helt själv utan en certifierad tillverkare måste göra delarna såsom skrov, däck och köl.

Om man vill mecka själv finns det två vägar man kan gå.
1) Bygga om en gammal båt och sätt in en innermodul och nya balkar. Dessa får man tillverka själv om man håller sig till reglerna.
2) Köpa nya delar av vår båttillverkare på Åland och montera ihop båten själv.

Styrelsen har varit rädd att priset på ny 606 är för högt och har efterfrågat ett billigare alternativ till färdig båt. Vår tillverkare på Åland har nu ett nytt förslag på upplägg av båtbygge och det är ett halvfabrikat. Det är ett billigare sätt att köpa en ny båt men det innebär båtmeck och är till för den händige som har tid.

606 som självbygge:
Båten levereras i delar. Komplett båt med grundbeslag i delar, men med balksystemet inmonterat. Rodret och kölen är obehandlad.
OBS: Båten levereras endast med grundbeslag och utan mast och segel.
Pris: Kontakta tillverkaren på http://www.balticprodukter.ax/

Uppgradering av gammal båt utan dubbelbotten:
Balksystem med ingjutna plåtar
Innermodul
Pris: Kontakta tillverkaren på http://www.balticprodukter.ax/