Klassregler

 

Det är viktigt för 606-klassen att behålla entypskaraktären. Gamla och nya båtar tävlar verkligen på lika villkor. Därför är en kontinuerlig uppsikt över klassregeln av stor betydelse. Regeln är strikt, men inte låst när det gäller till exempel tillverkare som i en del andra klasser. Det finns ett litet utrymme för att anpassa båtens layout och utrustning efter ens egna förutsättningar eller smak, men det har visat sig att skillnaden mellan olika utrustning- eller trimanordningar inte spelar så stor praktisk roll. Det som är avgörande är förmågan att inte trassla till det för sig och att segla klokt och taktiskt.

Årsmötet är det organ som kan ändra klassregeln, men regeln måste även stämma överens med vad som stipuleras av SSF och ISAF.

Klassregeln för 2022 har ändrats på 2 punkter sedan 2016 års klassregel :

-VHF tillåts som frivillig utrustning.

-Topplattan i storseglet får nu vara av fri längd.

Den aktuella klassregeln kan laddas ner från SSF:s webbplats:

https://www.svensksegling.se/om-oss/dokumentbanken/227-606-klassregel-2022.pdf/

 

Lämna ett svar