Trailerpool

segelbatstrailer

Om du idag har en 606a utan trailer har behov av att tillfälligt låna en trailer för att tex vara med på en 606-regatta eller på svenska mästerskapen ombedes du kontakta någon i styrelsen så kommer vi att försöka hjälpa till att hitta en lösning på ditt behov. Vi kan inte lova att vi kan hjälpa till men kommer göra allt vi kan.

Någon formell trailerpool finns inte under 606-förbundets paraply. Under vintern 2014/2015 gjordes ett visst arbete med att undersöka förutsättningar för att skapa och administrera en trailerpool i någon form. Olika alternativ utvärderades där slutresultatet blev att det rent praktiskt är svårt att hålla register uppdaterade och skapa förutsättningar för en väl fungerande trailerpool. Arbetsinsatsen skulle bli allt för stor.

Istället satsar vi på en lösning där styrelsen (som löpande har bra koll på var det finns aktiva båtar, stora fleets, etc) vid behov/förfrågan kommer hjälpa till att hitta lösningar.

En fördel är om du hör av dig i god tid – det underlättar mycket för att kunna hjälpa till.

Styrelsen