Att segla med kryssgate

kryssgate

 

Under 2016 kommer vi, liksom föregående år, att segla med kryssgate på alla regattor ingående i cupen inkl. SM

Att segla med kryssgate öppnar upp för en massa taktiska möjligheter och tillfällen som gör att ordningen i fältet snabbt kan ändras. Det som från början såg ut att vara ett bra läge för vissa båtar kan efter rundningen vara helt tvärt om. Just detta är huvudanledningen till att vi vill köra med kryssgate.

 

Att segla med kryssgate betyder först och främst att det inte kommer finnas några spridarmärken och att man måste runda något av de två kryssmärkena inifrån och ut. Att tidigt förbereda och sätta spinnakerbommen kan vara vanskligt om man inte ligger absolut först då situationen snabbt kan ändras beroende på vilka val andra båtar gör i slutskedet.

Att segla med kryssgate innebär att ett antal val måste göras. När man gör sitt val (vänster eller höger märke) så spelar både strategiska och taktiska aspekter in. Tex:

 • Är det någon speciell sida på länsen som jag gärna vill segla ut på?
 • Vilket märke ligger närmast?
 • Hur många båtar som verkar vilja runda vid respektive märke? Dvs. hur mycket trafik/trångt verkar det bli vid respektive märke.
 • Hur kommer det se ut med båtar i lä efter det att jag rundat märket? Dvs. är det många båtar jag måste hålla undan för pga. jag tex blir lovartsbåt efter rundningen.

Bli inte förvånad om det helt plötsligt dyker upp en båt från ”ingenstans” – tex. en båt planerade  att runda det högra märket men valde sent att ändra sig och istället runda det vänstra märket. Du kommer märka att det kommer bli en helt annan separation på länsen och att ett tidigt val av valken kant man vill segla blir viktigt.

bild regelboken

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till men framförallt vara medveten om är hur kappseglingsreglerna spelar in. Framförallt gäller det om man väljer att runda det högra märket. Att runda det vänstra märket är det i praktiken inga skillnader mot vad man är van vid när man kör en ”normal” kryss-/länsbana.

När man väljer att runda det högra kryssmärket så gäller det att vara på det klara med att det generellt inte går att ”spegelvända” sitt tänkande – det sätter kappseglingsreglerna stop för.

Nedan följer ett par scenarier som det kan vara bra att ha koll på. Alla dessa illustrerar bara om man rundar det högra av kryssmärkena.

styrbord babord två båtar

 

Styrbord / babord

 • Båtarna är på väg att runda det högra märket.
 • Regel 18 gäller inte i detta fall.
 • GUL båt seglar för styrbords halsar och har rätt till väg enligt regel 10 gäller. För att inte försätta sig i den här situationen bör BLÅ båt innan den uppstår antingen slå eller ducka under GUL båt.

 

två båtar för styrbordTvå båtar för styrbords halsar

 • Båda båtarna seglar för styrbords halsar och tänker runda det högra märket.
 • BLÅ båt är i läge 1 (när han seglar in i zonen) klart före GUL båt (ej överlapp) och har därför rätt till märkesplats.
 • I läge 2 när den BLÅ båten slår över till babords halsar upphör regel 18.2 (Ge märkesplats). Från regelboken – ”Men om båten som har märkesplats passerar vindögat eller lämnar zonen upphör regel 18.2b att gälla.”
 • I läge tre måste därmed BLÅ båt ge GUL båt rätt till väg – regel 10 gäller (styrbord/babord).
 • Notera även regel att regel 13 (Under stagvändning) kommer i spel. Från regelboken – ”En båt som har passerat vindögat ska hålla undan för andra båtar tills den ligger på kurs dikt bidevind.

 

 

En båt för styrbords halsar efter rundning

 • GRÖN båt rundar höger kryssmärke efter rundning för styrbordoch gippar över på styrbords halsar (läge 1-4).
 • BLÅ och GRÅ båt är på väg för styrbords halsar upp mot märket.
 • Regel 18 gäller inte mellan GRÖN båt och de övriga då GRÖN båt redan rundat märket.
 • I läge fyra skall GRÖN båt hålla undan för både BLÅ båt (i läge 1) och GRÅ båt (i läge 1) enligt regel 11 (För samma halsar med överlapp). Från regelboken – ”När båtar ligger för samma halsar med överlapp ska en lovartsbåt hålla undan för en läbåt”.
 • För GRÖN båt (i läge 5)och GUL båt (i läge 1) har GRÖN båt rätt till väg då GUL båt seglar för babords halsar och regel 10 gäller.

 

 

En båt för babords halsar efter rundningefter rundning för babord

 • GRÖN båt rundar höger kryssmärke och seglar för babords halsar (läge 1-4).
 • BLÅ och GRÅ båt är på väg för styrbords halsar upp mot märket.
 • I läge fyra (regel 18 gäller inte då GRÖN båt redan rundat märket) skall GRÖN båt hålla undan för både BLÅ och GRÅ båt enligt regel 10 (För olika halsar). Från regelboken – ”När båtar ligger för olika halsar ska en båt för babords halsar hålla undan för en båt för styrbords halsar”.
 • I läge 5 för GRÖN båt (gäller inte regel 18 då GRÖN båt redan passerat märke) då både GUL och GRÖN båt seglar för samma halsar skall GRÖN båt hålla undan enligt regel 11. Från regelboken – ”När båtar ligger för samma halsar med överlapp ska en lovartsbåt hålla undan för en läbåt”.

Det finns många flera möjliga situationer men dessa känns som de viktigaste att förstå sig på.

Helt klart är att om man inte förstår hur regelverket ser ut och följer dessa kan många icke önskvärda situationer uppstå så ni uppmuntras att läsa på regelverket och fundera igenom olika situationer.