Årsmöte 2016

beslutsklubba

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2016 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer traditionellt att hållas på fredagen (12e augusti) under SM vecka 32.

Enligt stadgarna skall allt underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder 23e juli.

Observera att inga underlag kommer att delas ut under mötet utan alla uppmanas att läsa igenom allt material innan årsmötet.