Årsmöte 2020

beslutsklubba

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2020 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer att hållas digitalt Ons 30 sept kl 1900. Detaljer för påloggning meddelas senare.

Enligt stadgarna skall allt underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder 20200907.

Observera att inga underlag kommer att delas ut under mötet utan alla uppmanas att läsa igenom allt material innan årsmötet.