KALLELSE ÅRSMÖTE 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Svenska 606-förbundet

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till årsmöte för Svenska 606-förbundet för verksamhetsåret 2019-2020

När: Onsdag 30 september kl 1900.

Plats: Mötet kommer att hållas digitalt. Använd denna länk för att delta i mötet: meet.google.com/jfi-neog-zai

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning, mm.

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan (inkl budget), styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valnämndens förslag kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida 606-forbundet.se senast 21 dagar innan årsmötet – se här ==>

Uppmärksamma att frågeställningar som inte finns upptagna på en uppdaterad föredragningslista 21 dagar innan årsmötet och publicerad på hemsidan kan inte behandlas på mötet.

Välkomna!

/Styrelsen