Stadgar

Svenska 606 förbundets

Nya stagar (uppdaterad efter beslut på årsmöte i Nynäshamn 12 augusti 2016)

Gamla stadgar