Årsmöte 2022

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2022 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer att hållas efter fredagens SM-seglingar i SNBK’s klubbhus. Tid för mötet kommer att anslås på klubbens anslagstavla.

Enligt stadgarna skall underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder senast 2021-07-22.