Årsmöte 2023

Här kommer kallelse och alla underlag till årsmötet 2023 att publiceras under sommaren.

Årsmötet kommer att hållas efter fredagens SM-seglingar i Marstrand. Tid och plats för mötet kommer att anslås på klubbens anslagstavla.

Enligt stadgarna skall underlag inför årsmötet vara tillgängligt 21 dagar innan årsmöte vilket betyder senast 2023-07-21.