KALLELSE ÅRSMÖTE 2023

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till årsmöte för Svenska 606-förbundet för verksamhetsåret 2022-2023

När: Fredagen 11 augusti 2023 ca kl 18 eller direkt efter eventuella protestförhandlingar

Plats: Klubbhuset hos Marstrand Segelsällskap

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning, mm.

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan (inkl budget), styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valnämndens förslag kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida 606-forbundet.se senast 21 dagar innan årsmötet – se här ==>

Uppmärksamma att frågeställningar som inte finns upptagna på en uppdaterad föredragningslista 21 dagar innan årsmötet och publicerad på hemsidan kan inte behandlas på mötet.

Välkomna!
Styrelsen