Motioner 2016

Inkomna motioner för behandling på årsmötet 2016:

Av styrelsen föreslagna propositioner för behandling på årsmötet 2016: