Category Archives: Uncategorized

Deltävling #2 i FSE Robline 606 Cup är seglad

Deltävling 2 i FSE Robline 606 Cup genomfördes den gångna helgen i Hudiksvall. Elva båtar, från sex klubbar kom till start.
Lördagen inleddes med svaga och snurrande vindar och det första startförsöket fick avbrytas redan efter knappa fem minuter. I väntan på stabilare vindas seglade gänget i land för en gemensam lunch på Strandpiren.

Mätta och belåtna genomfördes dagens fyra planerade starter under riktigt fina vindförhållanden. Dagen rundades av med en gemensam After Sail i restaurangen varefter ”varierande fritidsaktiviteter” vidtogs.

Söndagen bjöd på nordostliga, lite snurriga och blöta vindar men de tre planerade seglingarna kunde genomföras i raskt tempo.
Lite varma korvar och en gemensam prisutdelning avslutade en lyckad om än våt 606-helg i ”Det glada Hudik”
Sv 606 förbundet tackar HSS för ett väldigt trevligt arrangemang.

Erik & Tomas, Charlotte & Mikael, Gunnar & Jonas

Rikscup #1 är seglad

Nu har vi seglat Rikscup #1 med 606 och cupsegling med C55. Lite knapert med deltagare, men glada miner på alla seglare ändå i soligt väder med nyckfulla vindar!

Stort tack till Karl-Erik med funktionärs crew som bemästrade förhållandena på utmärkt sätt! 5 seglingar genomförda med trevlig grill med ledning av grillmästare Heiding!

Författat av Hans Oskarsson

Inbjudan rikscup 2 25-26 maj i Hudiksvall

Inbjudan Riks Cup 2, 25-26 maj 2019
Hudiksvalls Sjösport Sällskap

 1. Regler
  1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid regattaexpeditionen.
  1.2 606-klassregler gäller
 2. Villkor för att delta
  2.1 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.
 3. Anmälan
  3,1 Anmälningsavgiften är satt till 600 kronor och ska betalas till HSSS Bank Giro nr. 317-8522 senast den 17 maj. Ange namn och segelnummer när du gör betalningen.
  I avgiften ingår kostnaden för lunch dag ett för dem som seglar.
  3.2 Anmälan till regattan görs via Sailarena https://www.sailarena.com/sv/se/club/hsps/606-rikscup-2019/
 4. Registrering och besiktningskontroll
  4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 18/5 kl 09:00
  4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
  4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.
  4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.
  4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.
  4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.
 5. Tidsprogram
  Fredag 24/5 16:00 Regattaexpeditionen är öppet och möjlighet till sjösättning finns.
  Lördag 25/5
  Fyra seglingar är planerade med lunchavbrott mellan segling 2 och 3.
  08:00 Regattaexpeditionen är öppet och möjlighet till sjösättning finns.
  09:00 Invigning och rorsmansmöte
  10:00 Tid för första varningssignal
  After Sail genomförs vid restaurangbryggan snarast efter seglingarnas avslut.
  Regattamiddag planeras till klockan 19:00 vid Restaurang Strandpiren.
  Söndag 26/5
  Tre delseglingar är planerade
  10:00 Tid för första varningssignal för dagens seglingar.
  Ingen start efter klockan 14:00.
  Avslutning och prisutdelning sker vid regattaexpeditionen så snart seglingarna avslutats och resultaten framräknats.
 6. Genomförande
  6.1 Tävlingarna genomförs som fleet race och sju kappseglingar är planerade.
 7. Kappseglingsområde
  7.1 Kappseglingarna genomförs på Hudiksvalls inre fjärd i anslutning till hamnområdet. Se sjökort INT 1206
 8. Banan
  8.1 Banan är en kryss-länsbana och kommer att anges i supplementet.
 9. Protester och straff
  9.1 Regel 44.1 gäller med de undantaget att ett endast ett varv ska genomföras.
  9.2 RRS P gäller.
 10. Poängberäkning
  10.1 Låg poängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.
 11. Priser
  11.2 Priser kommer att utdelas till de tre första besättningarna.
 12. Regler för stödpersoner
  12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhets kodex.
  Hudiksvall 2019-02-06
  Kontaktperson:
  Tomas Persson 070-522 37 16 tomasp330@gmail.com
  Bilaga till inbjudan.
  För boende rekommenderas följande alternativ

Rikscup 1 Stenungssund 4-5 Maj

Inbjudan

Kappsegling: Rikscup 2019 606 och C55

Datum: 4-5 Maj

Arrangör: Stenungsunds Segelsällskap

1. Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid klubbhuset.

2. Villkor för att delta

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 3/5 2019  till på StSS hemsida (www.stss.se).

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter enligt anmälningsformulär på stss hemsida (rorsman, besättningsmedlemmar, segelnummer, båtklubb, adress, telefon och email)

3.3 Anmälningsavgiften är 500 sek och betalas med direktbetalning i anmälningsmodulen eller genom bg 877-9258 till Stenungsunds Segelsällskap.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 4/5 2019 kl. 0900

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

5. Tidsprogram

5.1 Program

Sjösättning kl 1800-2100 3/5 2019

Sjösättning kl 0730-0900 4/5 2019

Registrering kl 0800-0900 den 4/5 2019

Skepparmöte   kl 0915 4/5 2019

Tid för första varningssignal kl 1055 4/5 2019

Tid för första varningssignal kl 0955 5/5 2019

Prisutdelning Snarast efter färdigt resultat.

5.2 7 kappseglingar är planerade

6. Kappseglingsområde

6.1 Kappseglingarna kommer att genomföras på vattnet i hakefjorden

7. Banan

7.1 Banan är en kryss-läns-bana med kryssgate, länsgate.

Start – 1S/B – 4S/B – 1S/B – 4SB – Mål

När flagga T visas på startfartyget ökas banan med ett varv till

Start – 1S/B – 4S/B – 1S/B – 4SB – 1S/B – Mål

9. Protester och straff

9.1 Tvåsvängsstraff i enlighet med KRS 44.1 ändras till ett ensvängsstraff.

10. Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11. Priser

11.1 Ett pris delas ut till var femte deltagande båt


Bilaga till inbjudan.

Inkvarteringsmöjligheter: Bästkustens Turistbyrå, telefon + 46(0)303 815 50.

Sjösättningsmöjligheter finns med kran i klubbens hamn.

Vägbeskrivning:

Kör E 6 mot Stenungsund. Kommer man söderifrån ta väg 160 mot Orust och Tjörn. Kör in mot Stenungstorg. Tag vänster vid Statoil bensinstation/Mc Donalds. Följ skyltar ”Segelklubb”. Kommer man norrifrån på E6 tag av vid Stenungsundsmotet. Följ skyltar Tjörn och Orust. Kör in mot Stenungstorg. Tag vänster vid Statoil bensinstation/Mc Do-nalds. Följ skyltar ”Segelklubb”.

606’an fyller 50 i år!

I år fyller 606’an hela 50 år som båttyp. Förbundet kommer att uppmärksamma detta på flera olika sätt under säsongen. Årets SM i Borgholm, som seglas som vanligt under vecka 32, kommer att bli något extra. Borgholm är den perfekta sommarstaden så det kommer inte bara bli spännande seglingar på väldigt bra seglingsvatten utan också möjligheter att förlänga sommaren på Öland.

Anmälan görs på Sailarena ==>

1 2 3 4 5 33