En ny 606 är född!

Team Helander har fått tillökning i båtbeståndet i form av en 606  lagom till SM i Stenungsund. Imponerande jobb utfört av Bert och Jonas. Mer info hos STSS här