KALLELSE ÅRSMÖTE 2017

Kallelse till årsmöte 2017 Svenska 606-förbundet

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till årsmöte för Svenska 606-förbundet för verksamhetsåret 2016-2017

När: 11e Augusti 2017 ca kl 18.30 (direkt efter eventuella protestförhandlingar)

Plats: NN i Höllick

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning, mm.

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan (inkl budget), styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valnämndens förslag finns tillgängliga på förbundets hemsida – se här ==>

Uppmärksamma att frågeställningar som inte finns upptagna på en uppdaterad föredragningslista 21 dagar innan årsmötet och publicerad på hemsidan kan inte behandlas på mötet.

Välkomna!

/Styrelsen

Komihåglista inför SM!

Mindre än en månad kvar till startskottet i Hudiksvall!

Styrelsen uppmanar alla att komma förberedda:

 

  • Ansvarsförsäkring
  • Mätbrev och flytprov ska vara up to date. Ni kan finna information här ==> 
  • Inbetalning av medlemsavgift till Svenska 606 förbundet ska kunna styrkas vid anmälan. Det kommer gå att göra på plats, men väldigt bra om ni utför det innan ankomst till SM. Avgiften är 250 kr för rorsman och 100 kr per gast. Betald medlemsavgift krävs också för att delta i lottprissystemet på FSE Robline 606 Cup (rikscupen). Hjälp att betala medlemsavgiften finns här ==>
  • 2016 infördes en tävlingslicens som är obligatorisk för att få kappsegla på nationell nivå som t ex SM. Tävlingslicensen måste lösas hos Svenska Seglarförbundet och kostar för en senior 300 kr för ett helt år eller 150 kr för en engångslicens. Mer info finns Svenska Seglarförbundet här ==>

 

Vi ses i Hudik!

Styrelsen

Svenska 606-förbundet behöver en ny styrelseledarmot

Styrelsen behöver en ny styrelseledarmot eftersom Pontus Apelberg önskar lämna styrelsen. Pontus har under sina 4 år i styrelsen på ett förtjänstfull sätt skött kappseglingsfrågor emot klubbar och SSF. Styrelsen har ca 10 styrelsemöten per år och mötena hålls via typ Skype möten och är oftast klara på mindre än 1 h. Inte speciellt betungade jobb. Mycket av planeringen och jobb är redan gjort  med tanke på att SM-orter  redan är bestämda för både 2018 och 2019.

Förutom ordförande och kassör så har styrelemedlemmarna formellt inga speciella roller utan styrelsen konstituerar sig självt.

Nu behöver vakansen efter Pontus tillsättas med en eldsjäl som vill fortsätta att jobba för att 606-klassen fortsätter att vara en av landets största kölbåtsklasser. Styrelsemedlemmar väljs på 2 år.

Valnämden består av Peter Pohl (peterapohl@msn.com) och Aron Svedin (aron.svedin@gmail.com). Kontakta valnämden om du vill hjälpa till.

Första totalresultatet i FSE Robline 606 Cup 2017

Efter lysande segling i Uppsala av Mikael och Charlotte från hemmaklubben på SWE909 med 3 spikar blev de vinnare i Uppsalas regatta. Vasilij och Aron från S606K på SWE875 utmanande men nådde inte inte hela vägen fram. Kampen om tredjeplatsen blev hård mellan Tomas och Erik på SWE101 och Anna och Myran på SWE807 där Tomas och Erik tog tredjeplatsen med minsta möjliga marginal.

Fullständiga resultat i cupen finns här ==>

606’a blir KSSS lottbåt?

Förbundet har fått en förfrågan från KSSS och ÅFOR där man söker en 606’a som kanske inte använts på några år och som KSSS skulle kunna lotta ut under dagarna runt ÅFOR-starten:

HAR DU EN 606 SOM LIGGER OANVÄND PÅ LAND ÅR EFTER ÅR? KSSS SÖKER EN 606 TILL UTLOTTNING UNDER GOTLAND RUNT ÅF OFFSHORE RACE!

Hör av dig till KSSS bidragssamordnare Catarina af Sandeberg, catarina@expanator.se 0708 730 500

 

1 2 3 4 5 97