Svenskt Mästerskap

2018

SM 2018 kommer att gå av stapeln mellan 10e till 12e augusti med Stenungsund SS som arrangör. Med fina banor vet vi att detta kan bli ett riktigt trevligt mästerskap.

För mer info se SM-siten www.sm606.se  

 

 

2018, 2019 och 2020

Under hösten 2015 har styrelsen jobbat med och lagt upp en plan fram till 2020.

I beaktande för planen har varit att:

  • Över åren geografiskt sprida och flytta runt mästerskapen
  • Ta vara på orter/klubbar som har en fleet

Som bas för planen har de klubbar som visade aktivit intresse för att ordna mästerskapet 2017 och som vi tror har förutsättningar för göra ett bra arrangemang kontaktats.

Idag finns en överrenskommelse med respektive klubb som innebär att både de och 606-förbundet jobbar med tanke att SM skall gå på den orten. Det skall noteras att det är en plan då det är svårt för klubbarna att förbinda sig till ett mästerskap 3-4 år i förväg.

Tanken är att vi löpande stämmer av med klubbarna framöver.

  • 2018 – Stenungsund
  • 2019 – Borgholm
  • 2020 – Åmål