Motion – Släpp antal tillåtna personer i båten fritt (2015)

Förslag

Släpp antal tillåtna personer i båten fritt.

 

Syfte

Möjliggöra att tex tre juniorer kan segla ihop och samtidigt ha en vuxen med sig i båten

 

Tekniska kommittens utlåtande/svar

TK ser inga påtagliga risker med förslaget. Att segla 606 med en besättning på 4 vuxna kommer inte att vara en väg till framgång på kappseglingsbanan. TK tillstyrker förslaget med tillägget att besättningen skall vara minst 2 personer.

 

 

Styrelsen yttrande

Styrelsen yrkar bifall för motionen under förutsättning att tillägget ”minst 2 personer” (enligt TKs yttrande) tas med.