606orna som entypsklass på ÅF Inshore Race 2016

ÅF Ofshore Race är ostkustens och kanske Sveriges mest mediabevakade seglingsarrangemang och har under senare år utvecklats till en folkfest i Stockholm.

ÅF Inshore Race går av stapeln dagen innan starten på ÅF Ofshore Race. Racet är en distanssegling mellan 15-25 distans som går av stapeln med start och mål inne i centrala Stockholm.

Hela arrangemanget kring ÅF Inshore- och Offshore Race har sitt centrum mitt i Stockholm med en stor race village, after sail, uppträdande och diverse andra aktiviteter som pågår under tre dagar innan själva starten av ÅF Ofshore Race

En intresseförfrågan har ställts till arrangören KSSS om det skulle vara intressant att ha med en stor fleet av 606or som en entypsklass på inshore racet. Ett initialt svar väntas under augusti månad. Till att börja med så uppfyller merparten av alla 606 inte kravet på att en båt skall ha motor.

Skulle en medverkan av ett stort antal 606or på ÅF Inshore Race vara ett bra tillfälle att marknadsföra klassen?

Förutsättningar för att det skall vara intressant för flertalet 606oratt vara med och segla är att:

  • Det ordnas med möjlighet att sjösätta i närheten av Stockholms centrum (tex Vikingarnas/Hundudden) alternativt på Lidingö hos s606k
  • Det ordnas med bogsering/transport till och från start/mål

Noteras skall att det är högst otroligt att det kommer att kunna ordnas bryggplats i regattaområdet för någon 606a pga av platsbrist och hjälp med bogsering/transport är en nödvändighet.

Det senare kan ordnas genom att hyra in båtar som kan hjälpa till med bogsering.

Skulle det vara av värde för 606-klassen och dess framtid att förbundet går in och ekonomiskt finansierar bogsering/transport samt sjösättning för att möjliggöra ett stort antal 606ors medverkan på ÅF Inshore Race?