Author Archives: Admin

Motion “Längd på topplatta i storsegel” – vad händer?

En statusrapport från styrelsen om långbänken kring förslaget om att tillåta fri längd på eller genomgående topplatta i storseglet.

bild storsegel

Tyvärr så var förberedelserna inför årsmötet 2014 kring frågeställningen inte så kompletta att något beslut kunde tas.

 • Våra stadgar säger att en motion skall lämnas in senast 35 dagar innan årsmötet till styrelsen.
 • Styrelsen skall i sin tur inför årsmötet avge ett yttrande.
 • Kallelsen till årsmötet skall innefatta alla frågeställningar som skall tas upp för beslut samt yttrande från styrelen (dvs vissa underlag skall finnas tillgängligt för medlemmarna i god tid innan mötet).

Turerna som har varit får vi lägga till handlingarna och istället blicka framåt.

Så här ser hanteringen ut framöver:

 • En motion är ”mottagen” av styrelsen.
 • Tekniska kommittén (genom Pelle Lindell) kommer att ge sin syn på frågan till styrelsen under september månad.
 • Tre segelmakeri (North Sails, Gransegel och Hamel Segel) har ombetts att komma in med sin syn på frågeställningen under september månad.
 • Styrelsen kommer att ge sin syn på frågeställningen under oktober månad.
 • Senast i början av november kommer materialet att publiceras här på hemsidan och en ”diskussionstråd” för alla medlemmar kommer att dras igång på förbundets Facebook-grupp eller annat forum. Där kan alla som vill vara med och diskutera ge synpunkter.
 • Beslut tas av medlemmarna på ett ordinarie årsmöte (om formalia med kallelse och underlag är enligt regelverk).

Som våra nuvarande stadgar och klassregel ser ut så kan tyvärr kan inget formellt beslut tas förrän på nästa ordinarie årsmöte dvs nästa sommar.

Om vi tidigt kan diskutera frågan under vintern/våren/sommaren så borde beslutet på nästa årsmöte bara vara en formalia och ingen diskussion behövs på själva årsmötet.

Styrelsen tittar även på hur man skall kunna justera våra stadgar så att det skall bli lättare att ta beslut i sakfrågor liknande denna. Detta kommer också att hanteras/tas upp på nästa årsmöte.

PS. Har ni förslag som ni vill ta upp för beslut – skicka in dem redan nu – varför vänta till i sommar?

/Styrelsen

Regelverk Rikscupen 2014

Följande regattor ingår i 2014 års rikscup:

 • Gävleregattan 17-18/5
 • Uppsalaregattan 14-15/6
 • SM i Hjo 7-10/7
 • NoM/Stockholm 606-klubbs regatta 5-7/9
 • Lidköping 4-5/10 (endast lördagens seglingar räknas med)

Resultaträkning enligt Lågpoängssystemet (KSR appendix A)

De fyra bästa resultaten räknas in i totalen.

Prisutdelning sker i samband med regattamiddagen i Lidköping lördagen den 4.e oktober.

Utlottningspriser Rikscupen

Bland annat så kommer en spinnaker från North Sails, lastbågar från Larsson Plåt och ett antal priser från One Design Center, mm att lottas ut i samband med avslutningen i Lidköping.

För varje rikscupstävling båten deltar i så erhåller man en lott.

Båten måste deltaga (räcker ej att vara anmäld) på Lidköpingsregattan för att vara med i utlottningen som sker i samband med regattamiddagen lördagen den 4.e oktober.

Varje båt kan bara vinna ett pris i utlottningen.

1 17 18 19