Motion – Topplatta i storsegel

Motionen

Kombinationen stor akterrunda och kort översta latta gör att storseglet har svårt att bära akterrundan och lägger sig i ett veck vid innerkanten av topplattan redan efter kort tid.

Om en lätt/billig åtgärd kan göra att seglen står bättre och håller längre tycker jag att det skulle vara en fördel för klassen.

Andra klasser har lyckats gå över till en genomgående latta utan större problem. För 606 skulle det säkert vara att föredra med ett längre maxmått på översta lattan. Jag föreslår att styrelsen utreder/initierar en diskussion så att ett senare årsmöte kan fatta beslut om att ändra klassregeln så att översta lattan antingen

a)      får fri längd, eller

b)      får en ökad maxlängd, säg t.ex. 800 mm eller något annat mått som verkar lämpligt.

Jag anser att styrelsen kan formulera en lämplig motion efter att ha utrett frågan och lyssnat av intresserade seglare i klassen.

Stockholm 20130801

Pelle Nihlmark

 

Tekniska kommittens utlåtande/svar

Jag har i olika omgångar diskuterat frågan med ett antal olika segelmakare och även om deras åsikter har spretat lite så har jag kommit fram till följande:

 Med nuvarande lattor får storseglet gärna ett litet veck framför topplattan eftersom de tillåtna breddmåtten är större än vad lattan kan bära speciellt som seglet åldras.

Ett nytt segel är troligen mer trimbart (och marginellt snabbare) med kort latta

Med genomgående latta vill man troligen använda minst två olika lattor i olika vindstyrkor vilket är ett visst meck

Seglen åldras snyggare med genomgående latta men det är tveksamt om prestandan påverkas.

Erfarenheten ifrån Express (som valfritt tillåter genomgående latta) är att många toppbesättningar använder kort latta på nya segel och att de som köper begagnade segel eftermonterar genomgående latta.

Min åsikt är att detta är inte någon stor fråga men skulle klassen vilja tillåta genomgående topplatta är min rekommendation att den blir obligatorisk på nya segel.

 Pelle Lindell (tekniska kommitten)

 

Styrelsen yttrande

Styrelsen har diskuterat den input som finns kring förslaget om längd på topplatta och stödjer den åsikten som tekniska kommittén genom Pelle Lindell har: ” skulle klassen vilja tillåta genomgående topplatta är min rekommendation att den blir obligatorisk på nya segel”.

 

 Input från segelmakare

Gransegel (Genom Mattias Gustafsson)

  • Livslängden på storseglen kan bli något bättre med genomgående topplatta. 
  •  Gransegel tycker inte att lattlängden skall lämnas fri. Antingen samma längd som nu eller att den skall vara genomgående. 

North Sails (genom Martin Angsel)

  • Lattan 600 är kort i förhållande till den generösa akterrunda som breddmåtten tillåter. Denna korta latta kan inte profileras tillräckligt för att fortfarande ha den styvhet som krävs. Detta leder till att seglet blir onödigt v-format kring lattan och det blir en tydlig slitagepunkt. 
  • Vi tror inte att det behövs en genomgående latta utan en förlängning till 700 skulle räcka. 
  • En längre latta skulle ge bättre form i toppen i ett bredare register och seglet skulle dessutom få bättre formlivslängd. 

Hamel Sail (genom Hans Hamel)

  • Det är upp till segelmakaren att välja duk fritt som klarar ev deformering i lattans framkant samt att utforma designen så att detta ”problem” minimeras, om det är ett problem?
  • Om man tillåter gg topplatta så vill jag i så fall komplettera denna justering av klassregeln med att även tillåta dynema i akterstaget för att underlätta för en ”latta” i toppen att lyfta upp akterstaget vilket annars kommer att bli ett större problem än idag.