Förvaltningsberättelse Svenska 606-förbundet verksamhetsåret 2014/2015

För att få möjlighet och tiden att för framtiden kunna ha ett bokslut och en revisionsberättelse klar i tid för årsmötet (enligt föreningens stadgar) så har styrelsen beslutat att under innevarande verksamhetsår stänga verksamhetsåret redan 30e juni. För kommande år är planen att återgå till det som står i stadgarna (1a juni till 31a maj).

Hur det kommer sig att vi under de senaste åren haft en redovisning som löpt mellan 1a augusti och 31a juli är oklart.

  • Per den 30e juni har 69 personer betalt medlemsavgift för 2015
  • Enligt beslut på årsmötet 2014 har en stor del av föreningens likvida medel på postgirokonto förts över till vårt räntebärande sparkonto (45000kr fördes över).
  • Den ovanligt höga kostnaden för marknadsföring beror på att styrelsen gick in och sponsrade filmningen av NoM i september a 4600kr

 

Styrelsen föreslår att årets förlust på 296,37kr balanseras till EGET KAPITAL.

 

Styrelsen 2015-07-22