Kallelse årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Svenska 606-förbundet

forbundslogga med text för gersine

 

Kallelse till årsmöte för Svenska 606-förbundet för verksamhetsåret 2014-2015

När: 7e Augusti 2015 ca kl 18.30 (direkt efter eventuella protestförhandlingar)

Plats: SSW’s klubbhus, Framnäsviken, Lidköping

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning, etc.

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan för 2015/16 (inkl budget), styrelsens för­slag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valnämndens förslag kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida (www.606-forbundet.se) senast 21 dagar innan årsmötet.

Förslag från medlem (motion) för att kunna behandlas på årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 35 dagar före årsmötet – deadline 2015-07-02.

Uppmärksamma att inga frågeställningar som inte finns upptagna på en uppdaterad föredragningslista 21 dagar innan årsmötet och publicerad på hemsidan kan inte behandlas på mötet.

 

Välkomna!

/Styrelsen

 

Länk till alla underlag ==>