Kallelse årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte 2017 Svenska 606-förbundet

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till årsmöte för Svenska 606-förbundet för verksamhetsåret 2016-2017

När: 11e Augusti 2017 ca kl 18.30 (direkt efter eventuella protestförhandlingar)

Plats: NN i Höllick

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning, mm.

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan (inkl budget), styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valnämndens förslag kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida www.606-forbundet.se senast 21 dagar innan årsmötet – se här ==>

Uppmärksamma att frågeställningar som inte finns upptagna på en uppdaterad föredragningslista 21 dagar innan årsmötet och publicerad på hemsidan kan inte behandlas på mötet.

Välkomna!

/Styrelsen