Motion – Förstärkning i anslutning till röstjärnsinfästning (2015)

Förslag

Med tanke på att de flesta 606:or är rätt gamla och materialen tröttas ut med tiden så önskas följande möjlighet till förstärkning i anslutning till röstjärnsinfästning.

För att undvika komprimering av skrov/ inbuktning skrovsida när rigg sätts an, i enlighet med t ex Norths trimguide, bör det finnas möjlighet att förstärka med glasfiberlaminat med polyester eller epoxy.

Förslagsvis tillåts förstärkningen endast vara plant anlagd mot skrov utan balkliknade struktur eller ”knän”. Förstärkningsområdet begränsas till t ex 50cm i längdled och 30cm i vertikalled, direkt i anslutning till bröstjärn under däck/ skrovsida.

Grundtanken med åtgärden är att förebygga rigghaveri och/eller utmatting som kan ge allvarliga skrovskador.

 

Tekniska kommittens utlåtande/svar

Det finns ingen utbredd tendens till skador runt röstjärnen på nyare 606’or. Alla båtar från nr 800 och uppåt är byggda till samma laminatspec och en viss deformation vid mycket höga riggspänningar är normalt. Skulle det bli tillåtet att göra förstärkningar enligt motionen skulle sannolikt en stor majoritet av båtägarna känna sig tvingade att göra sådana förstärkningar. TK kan inte se att detta kommer att gynna klassen. TK avstyrker bestämt motionen.

Är motionärens båt väsentligt mjukare än andra 606’oer är den trasig och får lagas under överinseende av en mätman.

 

 

Styrelsen yttrande

Styrelsen följer TKs yttrande och yrkar på avslag av motionen.

Styrelsen ser idag inga generella problem kring den problematik som beskrivs i motionen. Skulle mer fakta komma fram ser styrelsen dock inga problem med att åter igen behandla motionen eller liknande på framtida årsmöten.