Motion – Tillåta elektronik med externa sändare/signaler fritt (2015)

Förslag

Tillåta elektronik med externa sändare/signaler fritt.

 

Syfte

Få klassen att hänga med i den digitala utvecklingen.

Attrahera ungdomar att börja segla klassen.

 

Bakgrund

Idag så har vi en otroligt begränsande klassregel genom att endast digitala elektroniska kompasser är tillåtna samt att man får använda en kamera i en telefon men inte själva telefonen under kappsegling.

Det är idag dyrare att köpa en tillåten digital elektroniks kompass än tex en icke tillåten Velocity-

kompass.

Många har redan instrument som de använder på andra båtar och som enkelt kan flyttas över.

Mer eller mindre alla har idag en smartphone med inbyggd GPS och med möjlighet att för ett par hundralappar ladda ned och köra en massa seglingsrelaterade appar.

Det är svårt att kontrollera om någon trotts förbud använder sin smartphone.

Det finns idag sk trackingsystem (typ RaceQ) som funkar via en smartphone som skulle kunna utnyttjas till en betydligt lägre kostnad än mer kommersiella lösningar.

Blir det en betydande fördyring av förändringen?

Nej – det borde det inte bli.

En TackTick Race Master kostar idag ca 5700kr medan en Velocity ProStart kostar typ 5000kr.

Mer eller mindre alla har idag redan en smartphone.

 

Tekniska kommittens utlåtande/svar

TK instämmer i stort med motionärens analys, dock bör det tilläggas att i klasser där sådan utrustning är tillåten får den, på grund av sin användbarhet karaktären av obligatorisk utrustning. Man bör också beakta att de flesta vill ha både en elektronisk kompass och GPS-enheten. TK är också tveksamma till om att tillåta mer elektronisk utrustning och därmed ökade kostnader gör båten mer attraktiv för ungdomar. TK anser att detta är mer en filosofisk än en teknisk fråga och har ingen bestämd ståndpunkt. Årsmötet bör debattera och besluta i frågan.

 

Styrelsen yttrande

Styrelsen yrkar bifall på motionen.

Som ett tillägg till motionen att behandlas under samma beslutspunkt  vill styrelsen även lägga till att VHF är tillåtet att använda.