Motion – Val av material i häckstag (2015)

Motionen

Val av material i häckstag

Förslag

Lämna val av material för häckstaget fritt.

Syfte

Minska risken att häckstaget fastnar I översta lattan genom att tillåta lättare material som typ dynema.

Blir det en dyrare läsning än dagens tillåtna lösning (vajer)

Nej – det borde bli billigare.

Stenungsund 20141215

Jonas Berntsson

 

Tekniska kommittens utlåtande/svar

Häckstag i vanlig dyneema-tamp är billiga och enkla att tillverka men livslängden är betydligt kortare än ett vajerhäckstag. Det finns även andra material och utföranden som är avsevärt dyrare än vajer. Det är inte enkelt att skriva regler som utesluter dyrare alternativ så man får räkna med att vissa seglare kommer att använda dessa mer exotiska material.

TK anser inte att problemet som syntetmaterial i häckstaget är av sådan betydelse att en regeländring är motiverad.

 

Styrelsen yttrande

Styrelsen stödjer motionen och yrkar bifall.