SM

   

 Information om SM 2015 hittar du på den officiella SM-sijten 

topplogga png gäller - 60www.sm606.se

 

SM 2016

Kommer att gå i Nynäshamn under vecka 32 i samarbete med NSS

nynsss

 

SM 2017

Det pågår arbete med att ta fram kandidater för SM 2017. Planen är att dessa skall finnas klar och beslut tas under våren/sommaren. Som vanligt så kommer regattan att gå av stapeln under vecka 32.