Välnämndens förslag för verksamhetsåret 2015/2016

Valnämden föreslår följande personer till styrelsen för Svenska 606-förbundet verksamhetsåret 2015/2016.

 

Ordförande (väljs på ett år)

Niklas Litoft – SWE896 (omval)

 

Ledamöter (väljs på två år)*

Pontus Apelberg – SWE548 (omval)

Gunnar Aleus – SWE822 (nyval)

Vakant

Vakant

 

Revisor (väljs på ett år)

Lars Östlund – SWE920 (nyval)

 

*Notera att Hans Guste – SWE905 har ett år kvar på sin mandatperiod.

 

Styrelsen konstituerar sig själva efter utnämning (val av kassör, vice ordförande, etc).

 

Valnämnden 2015

Michael Persson och Mårten Blixt