Verksamhetsberättelse Svenska 606-förbundet 2014/2015

Styrelsen har under året haft sju stycken möten på telefon och däremellan haft löpande kontakt/diskussioner via mail och telefon.

Generellt om årets som varit

Under verksamhetsåret har vi haft en positiv utveckling på antal deltagande båtar på regattorna. De två avslutande regattorna under hösten 2014 (s606k och Lidköping) ökade deltagarantalet mot föregående år med 20%. Under vårens två första regattor (Hjo och Uppsala) har deltagarantalet ökat med 44%. Den positiva trenden sedan 2012 fortsätter och 606-klassen stärker ytterligare sin position som en av landet största och mest aktiva entypsklass (kölbåt). Målsättningen är om inte redan i år så under säsongen 2016 åter igen vara uppe i samma deltagarantal som rekordsäsongen 2009. Säsongen 2014 hade vi i genomsnitt 19,3 båtar per regatta (SM exkluderat). Motsvarande siffror 2009 var 22,3 båtar (SM exkluderat).

Försöker man analysera statistiken så kan man dra en möjlig slutsatts att som under några år (2010-2013) även hade en regatta i början av maj månad påverkade deltagarantalet negativt över åren.

SM 2014 i Hjo var en mycket positivt och uppskattat arrangemang med 44 båtar på startlinjen. Hjo’s popularitet speglas även i att man under sin första rikscupsregatta drog 20 båtar till startlinjen.

Årets högt ställda mål på 60 båtar på startlinjen under SM verkar vara svårt att uppnå. Målsättningen för SM 2016 i Nynäshamn på 80 startande båtar står kvar. Men för att det skall vara möjligt så krävs det att vi lyckas locka ett stort antal Åländska och Finska båt till start. Ett stort deltagande av Stockholmsbaserade båtar är en förutsättning.

Sponsring

Rikscupen har bytt namn och heter i dagsläget FSE Robline 606 Cup i samband med att företaget Teufelberger gick in som huvudsponsor för cupen under två år.

Förbundet har skrivit 2-årsavtal med ytterligare fyra företag (North Sails, Happy Yachting, Zhik och Search Magazine.

Merparten av de medel som vi får genom dessa samarbeten kommer användas som priser i samband med avslutningsregattan i oktober.

Förändringar rikscupen

Ett bonussystem har införts där man baserat på antal regattor man medverkar på erhåller extra lotter för den stora utlottningen på avslutsregattan. Syftet är att attrahera fler att segla mer och premiera de som seglar mycket.

From i år så är även medlemskap för båtägaren i förbundet ett krav för att erhålla lotter i samband med en regatta.

Ett försök till att standardisera våra regattor (bana, straff, etc) har tagits emot mycket positivt av arrangerade klubbar. För att underlätta för både förbundet och arrangerande klubbar har förbundet ihop med Patrik Schander tagit fram mallar för inbjudan och seglingsföreskrifter att använda.

Kryssgate och kryssmålgång har som en del av standardiseringen testats med positivt gensvar från seglarna. Utvärdering får ske efter säsongen.

Vinnaren av årets cup kommer frånsett medaljer, ära och beröm from i år även att få välja först från det stora prisbordet i samband med avslutningsregattan. Övriga priser lottas som vanligt ut.

Ungdomsbåtar seglar gratis

Under året har styrelsen i samarbete med de arrangerande klubbarna kommit överrens om att låta ungdomsbesättningar (alla i båten 25 år eller yngre) segla gratis på alla regattorna. Om det kommer ge en stor effekt är inte troligt men det ger en tydlig signal på att klassen värnar om att attrahera nya unga seglare.

Framtida SM och NoM

Ett arbete har genomförts för att lokalisera intresserade och intressanta klubbar för att arrangera SM 2017 och framåt. Detta kommer att diskuteras under kommande årsmöte. Ett stort tack till Gunnar Alaeus för den insatsen.

Sittande styrelse har tagit ett beslut om att tills vidare lägga planer på medverkande för ett nytt Nordiskt Mästerskap på hyllan under ett par år. Viss kontakt/dialog har förts med våra grannförbund.

Förbundets formar för 606-båten

Formellt avtal kring ägandeskap, förvaltning och avgifter för förbundets formar har nu äntligen slutits med nuvarande tillverkaren Baltic Producter. Ett stort tack till Pelle Nihlmark som medverkat i processen.

Förbundets hemsida

Förbundets hemsida har genomgått en välbehövlig teknisk uppgradering vilket ger oss viss trygghet inför framtiden. Samtidigt har vi passat på att fräscha upp utseendet lite.  Ett stort tack till Simon Dismo som varit en nyckelspelare i denna aktivitet.

606-seglare i media

Under året har vi fått en hel del uppmärksamhet i olika media och dessutom haft artiklar med på både BLUR och Search Magazine.

Det stora deltagandet av 606-seglare och inte minst Stockholms 606-klubbs framgång i Allsvanenskan har varit positivt för klassen.

Brist på bra båtar till salu

Bristen på bra båtar till salu är stor. Under året har båtar gått som smör i solen. Detta är en stor utmaning inför framtiden om vi vill växa.

Trailerpool

Med hjälp av Gunnar Alaeus (stort tack till Gunnar) har styrelsen diskuterat förutsättningar för att införa en trailerpool i någon form.

Behov av fler som aktiverar sig

Det finns ett stort behov av att få fler seglare att engagera sig och hjälpa till i förbundets arbete. Om vi skall fortsätta och vara en stor och attraktiv klass måste vi hela tiden utveckla och förnya oss. Att hjälpa till behöver inte betyda att man tar ett förtroendeuppdrag utan kanske bara tar på sig en arbetsuppgift eller mindre projekt. De kan vara allt från att skriva artiklar till hemsidan eller någon tidning, hjälpa till med driften/utvecklingen av vår hemsida, vara SM-general, etc.

 

Styrelsen Svenska 606-förbundet

Verksamhetsåret 2014/2015