Anmälningar till regattor

Nu har folk börjat att visa vilka seglingar de tänker segla. Anmälningarna till vårens regattor är i full gång och hitills har vi fåt in. 8 föramnälningar till Vårfyren. 11 till Gävle 7 till Uppsala. Det är en bra början ivarjefall. Mitt mål är att vi ska ha 20 båtar på varje rikssegling. Dock kan man tänka sig att Västkusten inte drar lika många seglare utan där är 15 båtar ett bra mål.

SM har i dagsläget fått in 14 båtar men mitt mål är 60 båtar. Jag vet många båtar som kommer man inte har anmält sig ännu.

/Ordförande