Funderar du på ny båt…

Funderar du på ny båt…
…men har mer tid än pengar?

606-förbundets styrelse har efterfrågat ett billigare alternativ till färdig båt. Vår tillverkare på Åland har nu ett nytt förslag på upplägg av båtbygge – ett halvfabrikat. Det är ett billigare sätt att köpa en ny båt men det innebär båtmeck och är därför till för den händige som har tid.

606 självbygge:

Båten levereras i delar. Komplett båt med grundbeslag i delar men med balksystemet inmonterat. Rodret och kölen är obehandlad.

OBS: Båten levereras endast med grundbeslag och utan mast och segel.

Pris: 7.200,- Eur + moms (pris den 09-05-01)

Uppgradering av gammal båt utan dubbelbotten:

Balksystem med ingjutna plåtar: 700,- Eur + moms (pris den 09-05-01)

Innermodul med ingjutna plåtar: 980,- Eur + moms (pris den 09-05-01)

För mer information om tillverkaren och kontaktuppgifter, klicka här.

/ Styrelsen