Inbjudan Coronaanpassat SM 2020

Inbjudan

Kappsegling: Svenskt Mästerskap för 606

Datum: 11 – 13 september 2020

Arrangör: Stockholm 606 Klubb

1.               Regler
1.1       Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på S606K:s hemsida.

1.2       Klassreglerna för 606 gäller.

1.3       Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2.                   Villkor för att delta
2.1       För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2       Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4         Beroende på myndigheternas beslut om Coronarestriktioner är antalet deltagare maximerat till 2*20 tävlande, dvs max 40 båtar uppdelade i två grupper.

3.                Anmälan
3.1       Anmälan ska göras via ett Google-formulär, länken till anmälan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0sTA63UfNS-9pxVal0VwVT6Mj92KdsYYURNrmn9rw6Pxt4w/viewform?usp=pp_url

Anmälan sker från 18.00 den 10 augusti till 24.00 den 4 september 2020. De 40 först anmälda båtarna erbjuds att delta.

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om:

• Segelnummer (ex. SWE 123)
• Båtens namn
• Skepparens namn och klubbtillhörighet
• Namn på gastar och klubbtillhörighet (kan kompletteras fram till registrering)
• Mailadress till skepparen
• Mobiltelefonnummer till skepparen

3.3       Anmälningsavgiften är 800 SEK. Avgift skall betalas till PG 399012-4 senast 5 september. Anmälan endast giltig vid betald anmälningsavgift. I anmälningsavgiften ingår hamnplats för fredag till lördag och lördag till söndag samt sjösättning samtliga dagar.

3.4       Uppgifter i anmälan kan ändras i efterhand via mejl till SM606.2020@gmail.com

4.                   Registrering och besiktningskontroll
4.1       Registrering ska göras online på mejladress SM606.2020@gmail.com senast fredag 11 september 09.00.

4.2       Giltigt mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar om så efterfrågas.

4.3       Tävlande ska vara medlem i Svenska 606 förbundet eller annat nationellt 606 förbund och ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i App S1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

4.4       En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med klassreglerna. På vattnet kan kappseglings- och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5       Skepparen ska lämna in en skriftlig självdeklaration elektroniskt efter anmälan.

4.6       Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.7       En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.

4.8       Besiktningskontroll av båtarna enligt fastställd besiktningsplan kommer att ske stickprovsmässigt. Besiktningsplanen består av självdeklaration och stickprov.

5.                   Tidsprogram
5.1       Program

Anmälda båtar kommer att delas upp i två grupper så att tävlingen följer nationella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och SSF. Samtliga deltagare skall följa nedanstående program för att förhindra att fler än 50 personer befinner sig på hamnplan samtidigt. En båt som bryter mot nedanstående hålltider kommer ej att tillåtas deltaga.

Samtliga båtar kommer att delas upp i två grupper RÖD och BLÅ. Anmälda båtar kommer senast 6 september erhålla information om vilken grupp som båten deltar i. Varje grupp kommer först att segla ett kval och de 10 bästa i respektive grupp kommer sedan att segla final på söndag em.

Hålltider:

RÖD grupp
Fredag 11 september
08.00-11.00 Sjösättning RÖD grupp Islinge hamnväg
13.00 Första start – 5 seglingar planerade

Lördag 12 september
07.00-08.00 Sjösättning RÖD grupp
08.00 Utsegling RÖD grupp
09.00-11.30 Kappsegling dag 2 RÖD grupp
12.00 Insegling RÖD grupp
12.30-17.00 Upptagning RÖD grupp. De 10 bästa båtarna i RÖD grupp får vara kvar på hamnplan för att segla final på söndagen, övriga båtar packas ihop. Samtliga deltagare i RÖD grupp skall lämna hamnplanen senast 17.00

Söndag 13 september (Finalbåtar)
08.30-11.30 Sjösättning RÖD grupp finalbåtar
08.30-12.00 Utsegling RÖD grupp finalbåtar

BLÅ grupp
Lördag 12 september
08.30-11.30 Sjösättning BLÅ grupp Islinge hamnväg
12.00 Utsegling BLÅ grupp (senast)
13.00 Första start – 5 seglingar planerade
17.00 Insegling BLÅ grupp

Söndag 13 september
07.00-08.00 Sjösättning BLÅ grupp
08.00 Utsegling BLÅ grupp
09.00-11.30 Kappsegling dag 2 BLÅ grupp
12.00 Insegling BLÅ grupp som ej skall segla final
12.30-16.00 Upptagning BLÅ båtar ej final

FINAL
Söndag 13 september
13.00 Första start 4 seglingar planerade. Ingen start efter 16.00.

Prisutdelning snarast efter seglingens avslutande.

5.2        8 kappseglingar är planerade för varje grupp, ca 30 min långa. 4 seglingar är planerade i finalen. Ingen segling får räknas bort varken i kval eller final. Bäst av de 4 finalseglingarna vinner SM.

6.                   Genomförande
6.1       Ingen kappsegling startas om kappseglingskommittén bedömer att medelvindstyrkan kommer att överskrida 12 m/s under seglingen.

7.                   Kappseglingsområde
7.1       Kappseglingarna genomförs på Islingeviken (adress Islinge hamnväg 19).

8.                   Banan
8.1      Banan är en kryss-länsbana med gate vid både kryss och länsrundning.

9.                   Protester och straff
9.1       Regel 44.1 gällande en- och tvåsvängsstraff ändras så att enbart ensvängsstraff gäller.

10.                Poängberäkning
10.1      Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med följande avvikelser:

  • att samtliga kappseglingar räknas, ingen segling får räknas bort
  • inga kvalresultat tas med till finalen

10.2      Minst 3 kappseglingar (kval och final) ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

11. Priser
11.1      RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons. 
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

11.3   Svenska 606 förbundets priser delas också ut enligt förbundets beslut.

Inbjudan i utskriftsvänligt PDF-format finns här