Inbjudan rikscup 2 25-26 maj i Hudiksvall

Inbjudan Riks Cup 2, 25-26 maj 2019
Hudiksvalls Sjösport Sällskap

 1. Regler
  1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid regattaexpeditionen.
  1.2 606-klassregler gäller
 2. Villkor för att delta
  2.1 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  2.2 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.
 3. Anmälan
  3,1 Anmälningsavgiften är satt till 600 kronor och ska betalas till HSSS Bank Giro nr. 317-8522 senast den 17 maj. Ange namn och segelnummer när du gör betalningen.
  I avgiften ingår kostnaden för lunch dag ett för dem som seglar.
  3.2 Anmälan till regattan görs via Sailarena https://www.sailarena.com/sv/se/club/hsps/606-rikscup-2019/
 4. Registrering och besiktningskontroll
  4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 18/5 kl 09:00
  4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.
  4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.
  4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.
  4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.
  4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.
 5. Tidsprogram
  Fredag 24/5 16:00 Regattaexpeditionen är öppet och möjlighet till sjösättning finns.
  Lördag 25/5
  Fyra seglingar är planerade med lunchavbrott mellan segling 2 och 3.
  08:00 Regattaexpeditionen är öppet och möjlighet till sjösättning finns.
  09:00 Invigning och rorsmansmöte
  10:00 Tid för första varningssignal
  After Sail genomförs vid restaurangbryggan snarast efter seglingarnas avslut.
  Regattamiddag planeras till klockan 19:00 vid Restaurang Strandpiren.
  Söndag 26/5
  Tre delseglingar är planerade
  10:00 Tid för första varningssignal för dagens seglingar.
  Ingen start efter klockan 14:00.
  Avslutning och prisutdelning sker vid regattaexpeditionen så snart seglingarna avslutats och resultaten framräknats.
 6. Genomförande
  6.1 Tävlingarna genomförs som fleet race och sju kappseglingar är planerade.
 7. Kappseglingsområde
  7.1 Kappseglingarna genomförs på Hudiksvalls inre fjärd i anslutning till hamnområdet. Se sjökort INT 1206
 8. Banan
  8.1 Banan är en kryss-länsbana och kommer att anges i supplementet.
 9. Protester och straff
  9.1 Regel 44.1 gäller med de undantaget att ett endast ett varv ska genomföras.
  9.2 RRS P gäller.
 10. Poängberäkning
  10.1 Låg poängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.
 11. Priser
  11.2 Priser kommer att utdelas till de tre första besättningarna.
 12. Regler för stödpersoner
  12.1 Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhets kodex.
  Hudiksvall 2019-02-06
  Kontaktperson:
  Tomas Persson 070-522 37 16 tomasp330@gmail.com
  Bilaga till inbjudan.
  För boende rekommenderas följande alternativ