Information rikscupen 2015

karta 2015

Rikscupen 2015 kommer liksom i år att innehålla fem deltävlingar. Det ger en jämn fördelning över säsongen och vi tror att fler eller färre deltävlingar inte är optimalt för deltagarantalet.

Vi har i dagsläget helt klart med fyra orter – den ort som är preliminär är Stockholm och s606k’s regatta. Där återstår det lite detaljer innan vi kan gå ut och säga att den är ”definitiv”. Kvar är ju också söka sanktion men det brukar vara formalia.

Nyheter i år är – Hjo och Hudiksvall.

  • Hjo – efter strålande årets SM så har många talat om att få återkomma till mysiga Hjo igen.
  • Hudiksvall – har numera sju lokala båtar som regelbundet är med och seglar i deras lokala serie. Gänget i Hudiksvall har kommit in med ett spännande upplägg som blir jättetrevligt (mer information kommer framöver). Styrelsen vill ta tillfället i akt och promota Hudiksvall och få upp än mer intresse i staden för 606-segling och börja locka ut de lokala seglarna på andra rikscupstävlingar.

Vi kommer under 2015 att ta en paus från rikscupsavslutning i Lidköping då SM som bekant går där nästa år. Samtidigt som vi får prova något nytt avlastar vi klubben då de kommer ha fullt upp med SM.

Gävleregattan kommer att läggas på hyllan under en period. Anledningen är en allt mindre lokal fleet och minskande deltagarantal på regattan. Det finns inget som säger att vi inte om något/några år vill återkomma tiill Gävle igen.

  • Hjo – 23-24/5
  • Uppsala – 13-14/6
  • SM Likdöping – 7-9/8
  • Stockholm – 5-6/9
  • Hudiksvall – 3-4/10

Vi tror att detta upplägg kan bli riktigt riktigt bra.

Det är bara att ta fram kalendern och boka upp 2015 år rikstävlingar redan nu.

Målsättning med rikscupen framöver

Under året så har det varit i genomsnitt 19,3 båtar med per regatta (SM exkluderat).

Målsättning 2015 – öka antalet båtar per regatta i genomsnitt med 3 båtar

Målsättning 2016 – öka antalet båtar per regatta i genomsnitt med 2 båtar

Lyckas vi med detta så har är vi på samma nivå som rikscupens glansdagar 2009 redan nästa år och 2016 så är vi all time high.

Varje rikscupsregatta (SM exkluderat) bör över tiden ha minst 20 båtar i genomsnitt per år – om inte så måste vi fundera på varför och sätta in någon form av åtgärder.

Den som vill se lite statistik – klicka på bilden bild statistik rikscup igen

 

 

 

 

 

/Vi återkommer inom kort med mer information kring regelverk etc. kring cupen.

Styrelsen

p