Kallelse till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016 Svenska 606-förbundet

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till årsmöte för Svenska 606-förbundet för verksamhetsåret 2015-2016

När: 12e Augusti 2016 ca kl 18.30 (direkt efter eventuella protestförhandlingar)

Plats: Nynäshamns SS klubbhus

Dags för det årliga årsmötet där du har chansen att träffa seglarkompisar, göra din röst hörd och påverka förbundets inriktning, etc.

Mötesunderlag i form av verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan (inkl budget), styrelsens för­slag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valnämndens förslag kommer att finnas tillgängliga på förbundets hemsida www.606-forbundet.se senast 21 dagar innan årsmötet – se här ==>

Förslag från medlem (motion) för att kunna behandlas på årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 35 dagar före årsmötet – deadline 2016-07-08.

Uppmärksamma att frågeställningar som inte finns upptagna på en uppdaterad föredragningslista 21 dagar innan årsmötet och publicerad på hemsidan kan inte behandlas på mötet.

Välkomna!

/Styrelsen