Kallelse till extra årsmöte för Svenska 606-förbundet Lidköping

forbundslogga med text för gersine

Kallelse till ännu ett extra årsmöte för Svenska 606-förbundet.

Plats: Klubbstugan Segelsällskapet Westgötarna Lidköping.

När: 24e September ca klockan 17.00 (i samband med Lidköpings rikscupsregatta – direkt efter eventuella protestförhandlingar)

 

Då ingen ordförande kunde väljas på ordinarie årsmötet i samband med SM inbjudes du härmed till ett extra årsmöte med syfte att välja en ordförande.

Föredragningslista:

  1. Mötets öppnande
  2. Upprop och upprättande av röstlängd
  3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
  4. Val av två rösträknare
  5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
  6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  7. Val av ordförande för 606-förbundet under verksamhetsåret 2016-2017
  8. Val av en person till valnämnden
  9. Mötets avslutande

Eventuella övriga underlag (än denna kallelse) kommer att publiseras här på hemsidan innan mötet.

Vi skall försöka ordna så att man skall kunna ringa in till mötet och medverka den vägen. Mer information om detta kommer framöver.