Klubbat och inte klubbat på årsmötet

Klubba-e1425226340719-520x419

Årsmötet hölls traditionsenligt under SM i Nynäshamn.

 

I väntan på att protokollet blir justerat och publiseras här på hemsidan så kan följanda korta summering göras:

 • Resultat- och balansräkning godkändes
 • Styrelsen gavs ansvarsfrihet
 • Val till styrelsen:
  • Då valberedningen inte lyckats hitta en kandidat till ordförandeposten och inge trädda fram under mötet valdes ingen ordförande.
  • Till nya medlemmar i styrelsen valdes Björn Gustavsson (SWE428) och Michael Persson  (SWE858)
  • Emil Hansen (SWE208) valdes om för en ny mandatperiod
 • Val till valberedning:
  • Här omvaldes Peter Polh (SWE905) men ingen kandidat för den andra posten i valberedningen kunde hittas under mötet. Istället gav årsmötet Peter Polh mandat att själv välja en person som tillsammans med honom skall ingå i valberedningen
 • Då ingen ordförande kunde väljas beslutade årsmötet att nya styrelsen skall kalla till ett extra årsmöte i samband med rikscupsregattan i Stockholm 3-4 september. Styrelsen tillsammans med valberedningen skall förhoppningsvis fram tills dess hittat en ordförandekandidat.
 • Motioner:
  • Tillåta VHF – avslogs
  • Obilgatoriskt bognummer – avslogs
 • Proposition från styrelsen:
  • Utöka antal dagar för inlämnade av motion – godkändes.

Handlingar/underlag till årsmötet hittar du här ==>