Lite komihåg till SM!

Det börjar att dra ihop sig till bataljen på Råå, även kallad SM. Lite komihåg för att det ska fungera så bra som möjligt.

  • Betala anmälningsavgiften, det saknas fortfarande några
  • Betala medlemsavgiften till 606 Förbundet
  • Hela besättningen är medlemmar i en klubb ansluten till SSF
  • Säkerhetsutrustning, (paddel, ankare o tamp, förtamp och 2 hinkar)
  • Seglen är inmätta
  • Giltigt mätbrev, jag har stämt av på SSF`s web och det är ett antal båtar som saknar detta. Det är flytprov som saknas, ägarbyte samt saknas helt på 2 båtar. jag har skickat mail till rorsman på dessa båtar, så kolla er mail. Är ni osäkra vad som gäller, läs i klassreglerna. Eller ring mig 070-3304433

/Jonas