Många båtar saknar mätbrev

Trots att styrelsen hade påmint om att båtarnas mätbrev skulle kontrolleras/uppdateras innan SM så var det många båtar som inte hade ett giltig mätbrev. Av de 45 båtar som deltagit i någon av förbundets organiserade regattor under året så är det mer än 20 båtar som inte har ett giltigt mätbrev.

Den vanligaste orsaken är troligen att man missat att göra ett flytprov vilket är en mycket viktig säkerhetskontroll. Den näst vanligaste orsaken är att båten bytt ägare.

Beträffande mätbrev så står det bl a så här i vår klassregel:

A.13.1 Ett mätbrev blir ogiltigt när:

(a) giltighetsdatum passerats

(b) båten byter ägare

(c) ändring eller reparation görs som kräver mätning enligt mätformulär, utöver vad som är tillåtet underhåll.

(d) korrektionsvikter flyttas eller förändras eller förändras

C.4.3 FLYTBARHETSKONTROLL

Flytbarhetskontroll ska utföras enligt följande:

Båten ska vara i det skick den kappseglas, utrustad enligt regel C.3 med undantag av C.3.1.a.ii (flytplagg). Segel ska inte vara ombord. Självlänsar ska vara stängda.

Båten ska i upprätt läge vattenfyllas helt. Efter 1 timme ska båten fortfarande flyta utan tendenser till att sjunka. Båten ska hela tiden hållas upprätt.

Ett oberoende vittne samt båtägaren ska intyga att ovanstående krav är uppfyllda. Intyget skakompletteras med ett foto som visar båten vattenfylld. Mätbrev, intyg och foto skickas in till SSF som noterar datum för flytbarhetskontrollen på mätbrevet.

Flytbarhetskontrollen är giltig i 5 år om inga förändringar eller ombyggnader av båtensflyttankar genomförs.

Aktuella mätbrev och ansökan om uppdateringar finns här hos Svenska Seglingarförbundet.

Hela klassregeln för 606-klassen finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida här