Ny motion om ändring av klassregeln för 606

Styrelsen för Svenska 606-förbundet har fått in en motion från en medlem där medlemmen önskar en förändring av klassregeln. Motionären önskar en modernisering av klassregeln som förutom att båten skulle få bättre seglingsegenskaper så ska båten segla både högre och fortare.

Motion till Svenska 606-förbundet
Bakgrund
606’an är en båt som inte förändrats i sin konstruktion på väldigt många år. Nu är det hög tid att vi under 2021 får möjlighet att modernisera båten.

Förslag
Bulb har länge funnits på fartyg och även försök har gjorts på segelbåtar. Jag har själv under ett par år experimenterat olika varianter på min segelbåt (se bild) med gott resultat. På kryssen har farten ökat med minst 20% och båten seglar mellan 8 – 12 grader högre.

Jag motionerar alltså om att klassregeln ändras så att det blir möjligt sätta på en bulb på 606’an. När väl klassregeln tillåter denna ändring bör uppdraget gå till Pelle Petterson att designa en entyps bulb till båten.

Styrelsen i Svenska 606-förbundet kommer att behandla motionen under våren tillsammans med Tekniska kommittén och beräknar att publicera ett utlåtande till årsmötet 2021.