Ny ordförande i förbundet 2007

Elke Cronenberg valdes med ett rungande ja till ny ordförande på årsmötet den 10 augusti. Elke har varit en av de flitigaste seglarna i klassen (SWE 472) de senaste åren och dessutom varit mycket engagerad i förbundsarbetet, bl.a. med informationsfrågor och populära tidningen 606 Racing. Hon är dessutom ett känt namn i den vidare seglingskretsen genom sitt arbete som frilansare för tidningen Segling m.m. En intervju med Elke kommer under hösten. Vi vill samtidigt passa på att tacka avgående ordföranden Pelle Nihlmark som med sitt brinnande engagemang och pragmatiska synsätt starkt bidragit till att göra klassen till vad den är idag. Glädjande nog sitter Pelle kvar i styrelsen och kommer fortsätta sitt arbete med flera viktiga framtidsfrågor. Vi önskar båda lycka till med sina nya uppgifter! Vid eventuella frågor, kontakta sekr@606-forbundet.seDen här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det
/Jonas Annell (Sekr. Sv.606-förbundet)