Ny revisor söks för nästa verksamhetsår

Vår revisor, Lars Östlund på SWE 920, har efter ett bra utfört arbete bestämt sig för att inte längre fortsätta som revisor. Därför behöver förbundet en ny revisor för att granska bokföringen som redovisas på årsmötet. 

Arbetet är inte speciellt betungande. Förbundets kassör lämnar över redovisningen till revisorn som går igenom bokföringen. Revisor och kassör kommunicerar med varandra om det är någon som behöver redas ut. När revisorn är nöjd så skrivs en revisorberättelse som läses upp på årsmötet.

Arbetsinsatsen brukar bli en gång per år med granskningen och skriva revisorberättelse.

Kontakta valberedningen (Peter Pohl och/eller Aron Svedin) om du är intresserad.